Giá dịch vụ theo yêu cầu tại bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
Danh mục dịch vụ kỹ thuật có tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh đến năm 2020
Giá dịch vụ khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2020 (Bảo hiểm, viện phí)
Giá BHYT các dịch vụ tại bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 theo Thông tư 15/2018/TT_BYT
Danh mục kỹ thuật được phê duyệt tại bệnh viện đa khoa Kỳ Anh
 
Top