Ngày đăng tin:
Bảng giá DVKT từ 17/11/2023
Quyết định bổ sung DMKT lần 1 2023
Danh mục kỹ thuật BV ĐK thị xã Kỳ Anh được Sở Y tế phê duyệt đến năm 2022
Bảng Giá DVKT từ ngày 01.01.2020( BH + VP)
Danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt bổ sung năm 2021
 
Top