Ngày đăng tin:
Danh mục kỹ thuật BV ĐK thị xã Kỳ Anh được Sở Y tế phê duyệt đến năm 2022
Bảng Giá DVKT từ ngày 01.01.2020( BH + VP)
Danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt bổ sung năm 2021
Giá dịch vụ theo yêu cầu tại bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
Danh mục dịch vụ kỹ thuật có tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh đến năm 2020
 
Top