Bảng Giá DVKT từ ngày 01.01.2020( BH + VP)
Danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt bổ sung năm 2021
Giá dịch vụ theo yêu cầu tại bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
Danh mục dịch vụ kỹ thuật có tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh đến năm 2020
Giá dịch vụ khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2020 (Bảo hiểm, viện phí)
 
Top