Ngày đăng tin: 19/11/2019 9:02:45 SA
Giới thiệu khoa CĐHA

Trưởng khoa: BS Võ Xuân Mừng.

KTV TK: Võ Xuân Khởi

Nhân sự: 10 người

Trong đó: 01 Bs CKI; 03 BS ĐK; KTV Y 05; Điều dưỡng 01;

Chức năng nhiệm vụ

- Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh Y học để chẩn đoán, can thiệp và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm và CT - Scanner, MRI...

 - Tham gia Đơn nguyên can thiệp tim mạch thực hiện các kỹ thuật can thiệp mạch chẩn đoán hình ảnh.

- Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, hợp tác quốc tế.
Top