Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH
Địa chỉ: Khu phố Hưng Hoà, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 03 939 66 028
Email: phongvtbvdkka@gmail.com
Hotline: 0393 966 028
Top