Ngày đăng tin: 19/11/2019 8:25:11 SA
Giới thiệu khoa phòng chống nhiểm khuẩn
 1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 03 người.

Trưởng khoa: CNĐD Nguyễn Thái Sơn 

 1. Nhiệm vụ chức năng

Hoạt động giám sát Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Phối hợp với các khoa, phòng liên quan thực hiện các nội dung sau:

 • Tổ chức điều tra, phát hiện, báo cáo và đánh giá các nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Phát hiện các ổ bệnh và phương thức lan truyền của các vụ dịch nhiễm khuẩn bệnh viện để có hình thức cách ly phù hợp với tình trạng bệnh tật và điều kiện thực tế của bệnh viện….
 • Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Tổ chức triển khai các biện pháp đã được phê duyệt nhằm hạn chế lan truyền các nhiễm khuẩn trong bệnh viện và ra môi trường xung quanh.
 • Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác vô khuẩn, bao gồm các quy định kỹ thuật bệnh viện vè vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế.
 • Xây dựng chương trình, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn tại chổ nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế bệnh viện.
 • Giám sát  sử dụng kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn.
 • Kiểm tra, hướng dẫn và giám sát sử dụng hóa chất làm sạch, khử khuẩn e. Giám sát phân loại , xử lý chất thải y tế tại các khoa phòng trong bệnh viện K. Giám sát công tác vệ sinh môi trường và xử lý chất thải rắn, lỏng, khí trong  bệnh viện.
 • Tiệt khuẩn, khử khuẩn, quản lý đồ vải. Tổ chức hấp tập trung các dụng cụ, thiết bị y tế trong toàn viện Tổ chức giặt là khử khuẩn toàn bộ đồ vải trong toàn viện Quản lý  đồ vải,  đề xuất thanh lý và bổ sung đồ vải.
Top