Ngày đăng tin:
Khoa Truyền Nhiễm là khoa lâm sàng thực hiện khám chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa. Phù hơp với nhiệm vụ phân hạng của bệnh viện.Khám và chữa các bệnh truyền nhiễm và có những biện pháp tránh các bệnh truyền nhiễm.
Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
Khoa PTGM-HS là một khoa lâm sàng,điều trị, phẩu thuật cho các bệnh nhân chấn thương và bệnh lý xương khớp, thần kinh, sọ não.
 
Top