Ngày đăng tin: 19/11/2019 9:11:15 SA
Giới thiêu khoa truyền nhiễm
Trưởng khoa: BS Nguyễn Văn Linh
Điều dưỡng TK:  
ĐD Nguyễn Thị Hà Nam
Nhân lực:     12 người
Trong đó: 03 BSĐK; 07 Điều dưỡng; 01 NHS

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
   Khoa Truyền Nhiễm là khoa lâm sàng thực hiện khám chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa. Phù hơp với nhiệm vụ phân hạng của bệnh viện.
   - Khám, tư vấn các bệnh Truyền nhiễm như :
     + Cúm H1N1, H5N1, H7N9...
     + Sốt vi rút.
     + Sốt phát ban .
     + Viêm màng não.
     + Sởi.
     + Bệnh dại.
     + Tay chân miệng.
     + Lỵ trực trùng.
     + Quai bị .
     + Thuỷ đậu.
     + Uốn ván.
     + Iả chảy
     + Viêm gan A, B, C ...
     + Sốt mò
     + Suy giảm miễn dịch .
     + Sốt xuất huyết.
    - Các bệnh Truyền nhiễm mới nổi.
   - Phòng dịch, chống dịch khi có các dịch bệnh xảy ra.
Top