Ngày đăng tin: 19/11/2019 8:39:38 SA
Giới thiệu khoa XN

Tổ chức khoa Xét nghiệm:

Khoa xét nghiệm có: 05 người.

02 Cử nhân Đại học;  02 Trung cấp xét nghiệm; 01 CĐ Xét nghiệm.

– Phụ trách Khoa:   KTV Nguyễn Như Phùng

- Kỹ thuật viên trưởng khoa : KTV Trần Thị Minh Diệp

Các bộ phận của khoa:

– Huyết học truyền máu.

– Sinh hóa.

– Nước tiểu… và các xét nghiện khác phục vụ cho lâm sàng khám và điều trị. Ngoài ra, khoa còn tham gia vận động và lấy máu nhân đạo ở các địa phương trong đơn vị và trong huyện.

Top