Ngày đăng tin: 19/11/2019 8:46:17 SA
Giới thiệu khoa Sản

Trưởng khoa: BSCKI Thiều Quang Phúc

Phó trưởng khoa: BS CKI Lê Văn Thành

NHS trưởng khoa : Nguyễn Thị Nguyệt Anh

Tổng số nhân viên: 13

Trong đó:

  • Bác sĩ CKI: 03; Bác sỹ đa khoa: 01
  • Nữ hộ sinh: 09
  • HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Điều trị nội khoa

  • Các bệnh có liên quan tới chửa đẻ
  • Các bệnh về phụ khoa
  • Một số rối loạn về Nội tiết nữ

Về phẫu thuật

–  Tất cả các loại phẫu thuật lấy thai.(mổ lấy thai lần 1 và vết mổ củ)

–  Cắt tử cung bán phần hay toàn phần:

+  Theo phương pháp mở bụng –

Bóc nhân xơ tử cung:

+  Theo phương pháp mở bụng (truyền thống)

– Bóc hoặc cắt các khối u buồng trứng:

+  Theo phương pháp nội soi

+ Theo phương pháp phẫu thuật Nội soi

– Chửa ngoài dạ con (GEU)

+  Theo phương pháp mở bụng (truyền thống)

+  Theo phương pháp phẫu thuật Nội soi

Về tư vấn

  •  Các vấn đề có liên quan tới sản – phụ khoa
  • Về kế hoạch hóa gia đình
Top