1Thông báo kết quả xét tuyển viên chức y tế năm 2021XemTải về24/09/2021
2Thông báo kết quả xét tuyển viên chức y tế đợt 2 năm 2020 XemTải về31/12/2020
3Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2 viên chức y tế đợt II.2020XemTải về10/12/2020
4Thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt II năm 2020 XemTải về16/10/2020
5Thông báo kết quả xét tuyển viên chức y tế năm 2020 XemTải về28/08/2020
6Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2 viên chức Y tế đợt 1 năm 2020 XemTải về23/07/2020
7Thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt 1 năm 2020XemTải về13/06/2020
Top