Ngày đăng tin:
1Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức y tế năm 2023XemTải về20/11/2023
2Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2023XemTải về31/10/2023
3THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2023XemTải về28/08/2023
4Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Tuyển dụng viên chức Y tế năm 2023XemTải về21/08/2023
5Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức nhân viên y tế năm 2022XemTải về06/12/2022
6BVĐK thị xã Kỳ Anh: Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022XemTải về18/11/2022
7Thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022XemTải về30/09/2022
8Thông báo kết quả xét tuyển viên chức y tế năm 2021XemTải về24/09/2021
9Thông báo kết quả xét tuyển viên chức y tế đợt 2 năm 2020 XemTải về31/12/2020
10Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2 viên chức y tế đợt II.2020XemTải về10/12/2020
11Thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt II năm 2020 XemTải về16/10/2020
12Thông báo kết quả xét tuyển viên chức y tế năm 2020 XemTải về28/08/2020
13Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2 viên chức Y tế đợt 1 năm 2020 XemTải về23/07/2020
14Thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt 1 năm 2020XemTải về13/06/2020
Top