Ngày đăng tin: 19/11/2019 8:37:46 SA
Khoa PTGM-HS

I. Nhân lực
Trưởng Khoa:
 Kiêm Phó giám đốc bệnh viện BS Chuyên khoa I Lê Thanh Bình.

Điều Dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Thu Hòa

Nhân lực: 12 người

Trong đó: BSCKI: 03; Điều dưỡng: 07; Hộ lý:02

II. Chức năng và nhiệm vụ: 

1. Chức năng: 
-
Khoa PTGM-HS là một khoa lâm sàng, điều trị, phẩu thuật cho các bệnh nhân chấn thương và bệnh lý xương khớp, thần kinh, sọ não.
2. Nhiệm vụ: 
 Tổ chức hoạt động quy chế công tác Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổ chức thực hiện phẫu thuật theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 

- Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.
 

- Bố trí bàn phẫu thuật kế hoạch và cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.
 

- Thực hiện việc kiểm tra theo quy chế Khoa Gây mê hồi sức trong quá trình phẫu thuật .
 

- Tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ lúc tiếp nhận bệnh đến sau phẫu thuật và chuyển người bệnh xuống khoa lâm sàng.
 

- Định kỳ cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.
 

- Tổ chức vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.
 

- Thực hiện đầy đủ các quy chế Bệnh viện đề ra.

 

Top