Thông tin liên hệ:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH
Địa chỉ: Khu phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0972944522
Email: kbbvka@gmail.com
Mã số khách hàng (*)
Năm sinh (*)
Nhập dãy mã trên vào ô phía dưới. Chỉ nhập ký tự HOA và ký tự SỐ
Top