Thông tin liên hệ:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH
Địa chỉ: Khu phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0972944522
Email: kbbvka@gmail.com
Chọn bác sỹ khám
Họ và tên (*)
Địa chỉ
Điện thoại (*)
Địa chỉ Email
Nội dung (*)
Nhập dãy mã trên vào ô phía dưới. Chỉ nhập ký tự HOA và ký tự SỐ
Top