Ngày đăng tin: 19/11/2019 8:11:36 SA
Giới thiệu phòng Tổ Chức - Hành Chính

6.2.Tình hình nhân lực hiện nay

– Tổng số CBVC: 09

– Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Lê Na

– Phó phòng: CN Nguyễn Thị Lâm

6.3. Các bộ phận

– Tổ văn phòng

– Tổ điện nước

– Tổ lái xe cứu thương

– Tổ nhân viên nhà xác

– Tổ bảo vệ

Hoạt động chuyên môn

– Phòng tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức cán bộ,  hành chính và quản trị của Bệnh viện.

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám Đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám Đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

– Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

– Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám Đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

– Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám Đốc xem xét, giải quyết.

– Lập kế hoạch, cung ứng vật tư trang thiết bị thông dụng cho các Khoa, Phòng

– Quản lý dự án, quản lý đầu tư xây dựng, bảo trì sửa chữa các tòa nhà trong toàn bệnh viện

– Quản lý, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng, các phương tiện vận tải.

– Phục vụ các buổi hội nghị, đón tiếp các đoàn khách.

– Bảo đảm cung cấp nước sạch, xử lý chất thải y tế và nước thải, giữ vệ sinh môi trường, cảnh quang trong bệnh viện.

– Bảo đảm thông tin liên lạc trong toàn bệnh viện.

– Thực hiện công tác may đáp ứng nhu cầu của các Khoa, Phòng và Trung tâm.

– Vận chuyển bệnh nhân và đưa đón cán bộ đi công tác.

Top