Tổng số tin bài: 260
Ngày 22/6 2021, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 166/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021. Đoàn gồm 16 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 28/7/2021 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 29/7/2020, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 9h00 gày 30/7/2021, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.Kết quả kiểm tra 82/83 tiêu chí đạt 274 điểm, trung bình 3.31 điểm.
Đoàn Kiểm tra chất lượng bệnh viện 3 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra tại bệnh viện, với 82/83 tiêu chí đạt 266 điểm, trung bình 3.21.Kết luận một số điểm như sau:
Lịch trình di chuyển của ca nhiễm Covid-19, bệnh nhân B.T.B (thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh)
Chủ trương này nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh thông qua hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Tĩnh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu từ 6h ngày 8/8/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo.
Top