Tổng số tin bài: 677
Bệnh nhân H.T.H (trú tại P.Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh) đến khám tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh trong tình trạng đau bụng nhiều kèm ra máu âm đạo, huyết áp tụt, da mặt tái, mạch nhanh.
Ngày 30/1/2024, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 56/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023. Đoàn gồm 16 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 19/2/2024 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 20/2/2024, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 gnày 20/2/2024, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Top