Tổng số tin bài: 391
Sáng ngày 03/10/2022, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức chào cờ đầu tháng và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2022. BS,Ths Thái Phong Vũ, phó giám đốc bệnh viện chủ trì buổi giao ban
Bệnh viện đa khoa thi xã Kỳ nh thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022
Để có căn cứ xây dựng giá mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học, phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 26/9/2022. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. Trân trọng cảm ơn!
Để có căn cứ xây dựng giá mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa máu, phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 26/9/2022. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. Trân trọng cảm ơn!
Để có căn cứ xây dựng giá mua sắm vật tư y tế, y dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế, y dụng cụ gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 26/9/2022. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. Trân trọng cảm ơn!
BVĐk thị xã Kỳ Anh đang có nhu cầu mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các công ty có đủ năng lực, quan tâm tham gia báo giá thuốc theo thông báo này.
Top