Ngày đăng tin: 04/09/2019 11:41:10 CH
Giá BHYT các dịch vụ tại bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 theo Thông tư 15/2018/TT_BYT
Giá BHYT các dịch vụ tại bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 theo Thông tư 15/2018/TT_BYT
 
Top