Ngày đăng tin: 16/11/2022 11:32:53 SA
Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2022
DMKT phê duyệt bổ sung năm 2022
 
Top