Ngày đăng tin: 28/11/2019 8:01:26 CH
Quyết định về việc bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2019.
Quyết định về việc bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2019.
 
Top