Ngày đăng tin: 12/01/2021 10:34:09 SA
Thông báo về việc thuốc viên nén Pharcotex
Căn cứ Công văn số 18922/QLD-CL ngày 29/12/2020 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc thuốc viên nén Pharcoter; SĐK: VD-14429-11; số lô: 18047
     Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo:
   1. Các đơn vị khám chữa bệnh thông báo rộng rãi cho cán bộ, viên chức các khoa phòng, bộ phận biết không kinh doanh, phân phối và sử dụng sản phẩm trên nhãn ghi Thuốc uống Viên nén Pharcoter (Codein base 10mg; Terpin hydrat 100mg),  Số đăng ký: VD-14429-11, số lô: 18047,NSX: 151219,HD: 15/12/2022,Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương 1(Pharbaco) sản xuất.
   2. Các Công ty dược thông báo cho các chi nhánh, quầy thuốc, đại lý trong hệ thống phân phối của mình và kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, không kinh doanh, phân phối và sử dụng sản phẩm trên nhãn ghi Thuốc uống Viên nén Pharcotex (Codein base 10mg; Terpin hydrat 100mg), Số đăng ký: VD-14429-11, số lô: 18047,NSX: 151219, HD: 15/12/2022, Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương 1 (Pharbaco) sản xuất.
   3. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm rà soát, lấy mẫu kiểm tra đối với tất cả các sản phẩm trên nhãn ghi Thuốc uống Viên nén Pharcotex (Codein base 10mg; Terpin hydrat 100m) nêu trên, báo cáo trường hợp phát hiện lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (nếu có)
   4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:
   - Phòng Y tế thông báo cho các nhà thuốc tư nhân, các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn và người dân biết không kinh doanh, phân phối và sử dụng sản phẩm trên nhãn ghi Thuốc uống Viên nén Pharcoter (Codein base 10mg; Terpin hydrat 100mg), Số đăng ký: VD-14429-11, số lô:18047, NSX: 151219, HD: 15/12/2022,Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ưowng 1 (Pharbaco) sản xuất; Tổ chức tiếp nhận thông tin và xác minh thông tin, khẩn trương tiến hành thanh tra, kiểm tyra hoạt động kinh doanh thuốc đối với các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm trên nhãn ghi Thuốc uống Viên nén Pharcoter (Codein base 10mg; Terpin hydrat 100mg) nêu trên, báo cáo kết quá xử lý (nếu có) gửi về Sở Y tế trươc ngày 21/01/2021;
   - Trung tâm Y tế/Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn biết không kinh doanh, phân phối và sử dụng sản phẩm trên nhãn ghi Thuốc uống Viên nén Pharcoter (Codein base 10mg; Terpin hydrat 100mg) nêu trên.
   5. Các đơn vị kịnh doanh, sử dụng thuốc nếu có các lô thuốc nêu trên phải khẩn trương báo cáo về Phòng Nghiệp vụ dược – Sở Y tế trước ngày 21/01/2021./.

 
Top