Ngày đăng tin: 01/06/2021 3:50:08 CH
Thông báo về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3
Căn cứ Công văn số 6058/QLD-CL ngày 27/05/2021 của Cục Quản lý dược-Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3
Sở Y tế thông báo:
   - Đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc lô thuốc Dung dịch uống Atisalbu (Salbutamol 2mg/5ml), Số GĐKLH: VD-25647-16, Số lô: 9509; hạn dùng: 22/11/2021 do Công ty CPDP An Thiên sản xuất.
   - Lý do thu hồi: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thể tích. (thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3).
   Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị:
   -  Các Bệnh viện trong tỉnh thong báo rộng rãi cho cán bộ, viên chức các khoa phòng, bộ phận biết, kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, thu hồi lô thuốc Dung dịch uống Altisalbu (Salbutamol 2mg/5ml) nêu trên;
  • UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:
+ Phòng Y tế hoặc các đơn vị liên quan thông báo cho các nhà thuốc tư nhân, các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn biết thu hồi lô thuốc Dung dịch uống Atisalbu (Salbutamol 2mg/5ml) nêu trên và kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này;
+ Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn biết thu hồi lô thuốc Dung dịch uống Atisalbu (Salbutamol 2mg/5ml) nêu trên;
+ Trung tâm Y tế có giường bệnh thông báo rộng rãi cho cán bộ, viên chức các khoa phòng, bộ phận biết, kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, thu hồi lô thuốc Dung dịch uống Atisalbu (Salbutamol 2mg/5ml) nêu trên;
  • Các Công ty dược thông báo cho các chi nhánh, quầy thuốc, đại lý trong hệ thống phân phối của mình và kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, thu hồi lo thuốc Dung dịch uống Atisalbu (Salbutamol 2mg/5ml) nêu trên;
  • Các đơn vị kinh doanh, sử dụng thuốc nếu có lô thuốc Dung dịch uống Atisalbu (Salbutamol 2mg/5ml) nêu trên phải khẩn trương thu hồi, báo cáo về Phòng Nghiệp vụ dược – Sở Y tế trước ngày 15/06/2021 (Báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc)./.

 
Top