Ngày đăng tin: 03/12/2020 4:18:22 CH
Thông báo thu hồi thuốc Viên nang mềm Dacodex vi phạm mức độ 3.
Căn cứ Công văn số 16984/QLD-CL ngày 17/11/2020 của Cục Quản lý dược -Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3,
Sở Y tế thông báo:
   - Đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc thuốc Viên nang mềm Dacodex, SĐK: VD-11224-10, Số lô: 030220; NSX: 26/02/2020; HD: 26/02/2023 do Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Hải Dương sản xuất.
   - Lý do thu hồi:Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tính chất (Thuốc vi phạm chất lượng mức độ 3)

   Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở đề nghị:
   - Các đơn vị khám chữa bệnh thông báo rộng rãi cho cán bộ, viên chức các khoa phòng, bộ phận biết, kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, thu hồi lô thuốc Viên nang mềm Dacodex nêu trên;
   - UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:
    + Phòng Y tế thông báo cho các nhà thuốc tư nhân, các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn biết thu hồi lô thuốc Viên nang mêm Dacodex nêu trên và kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này;
    + Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn biết thu hồi lô thuốc Viên nang mềm Dacodex nêu trên;
   - Các Công ty dược thông báo cho các chi nhánh, quầy thuốc, đại lý trong hệ thống phân phối của mình và kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, thu hồi lô thuốc Viên nang Dacodex nêu trên;
   - Các đơn vị kinh doanh, sử dụng thuốc nếu có lô thuốc Viên nang mềm Dacodex nêu trên phải khẩn trương thu hồi, báo cáo về Phòng Nghiệp vụ dược – Sở Y tế trước ngày 09/12/2020 (Báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng, nguyên liệu làm thuốc)./.

 
Top