Ngày đăng tin: 27/08/2021 9:35:34 SA
Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện Qúy I năm 2021
Đoàn Kiểm tra chất lượng bệnh viện 3 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra tại bệnh viện, với 82/83 tiêu chí đạt 266 điểm, trung bình 3.21.Kết luận một số điểm như sau:
1. Những kết quả đã đạt được
- Bệnh viện đã kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện, Tổ, Mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện, xây dựng quy chế hoạt động của hội đồng theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí nghiêm túc. Đã tuyển được nhân viên chuyên trách cho hoạt động quản lý chất lượng. 
- Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao; phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được đổi mới; cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc và vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh; đảm bảo an ninh trật tự; duy trì cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn; việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và các văn bản chỉ đạo của ngành kịp thời, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được chú trọng đặc biệt là các lĩnh vực cải cách TTHC quy trình khám bệnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức...
- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động an toàn người bệnh: báo cáo sự cố y khoa, Đảm bảo chính xác người bệnh, kiểm tra tuân thủ quy trình kỹ thuật, thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật...
- Bệnh viện có sơ đồ đầy đủ, chú thích rõ ràng.
- Phòng chờ khám bệnh đầy đủ các tiện nghi, các khoa có bố trí đủ bàn tiếp đón và có nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh.
- Có bảng kiểm tra an toàn phẫu thuật, thủ thuật.
- Phần mềm QLBV, hệ thống mạng của BV cơ bản hoạt động tốt, góp phần giảm sai sót, nhầm lẫn trong quá trình KCB. PM trích xuất được các báo cáo cơ bản.
- BV có sử dụng biện pháp cơ bản đảm bảo an toàn cho dữ liệu các máy tính là cài phần mềm diệt virut cho tất cả các máy tính.
- Cơ sở vật chất của đơn vị đã và đang được cải tạo, sửa chữa ngày càng khang trang, sạch đẹp để phục vụ người bệnh. Người bệnh được chăm sóc điều trị trong môi trường sạch sẽ, thân thiện, được cung cấp đầy đủ nước uống, vật dụng sinh hoạt, trang phục bệnh nhân và các thông tin cần thiết trong quá trình KCB; tổ chức nhiều hoạt động lấy người bệnh làm trung tâm để phục vụ; tiếp tục duy trì hoạt động 5S trong toàn bệnh viện, tạo môi trường sạch sẽ, gọn gàng, nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc người bệnh.
2. Nhược điểm
- Chưa có nhân lực chuyên trách công tác dinh dưỡng - tiết chế; tiêu chí dinh dưỡng - tiết chế còn ở mức thấp.
- Bệnh viện chưa tổ chức được làm việc theo ca/kíp tại Khoa Hồi sức cấp cứu do không đủ nhân lực.
- Tỷ lệ điều dưỡng trưởng, điều dưỡng viên, hộ sinh viên có trình độ đại học thấp và điều dưỡng chuyên khoa nhi còn thấp.
- Công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán điều trị và quy trình kỹ thuật chưa thường xuyên, cụ thể và chi tiết.
- Hệ thống lan can chưa đạt yêu cầu phòng tránh trượt ngã.
- Chưa thực hiện các hoạt động tập huấn, hội thi tay nghề nhân viên y tế.
- Chưa triển khai thực hiện dịch vụ kỹ thuật mới.
- Chưa cập nhật phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật.
3. Khó khăn:
- Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp nên các hoạt động liên quan đến phòng chống dịch bệnh chiếm rất nhiều thời gian, nhân lực và vật lực. Công tác phòng chống dịch được ưu tiên lên hàng đầu nên các hoạt động cải tiến chất lượng bị phân tán nhân lực và vật lực.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện trong quý II/2021:
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo đúng các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, viên chức của bệnh viện; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật khám chữa bệnh và các văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Y tế; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc; quản lý tốt cán bộ, viên chức bệnh viện hành nghề y dược tư nhân. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động.
- Rà soát, triển khai kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật năm 2021 và định hướng phát triển các năm tiếp theo; triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các trạm y tế xã.
- Thực hiện tốt các quy định về an toàn người bệnh và các giải pháp phòng ngừa sự cố y khoa, thực hiện tốt việc báo cáo sự cố y khoa tự nguyện và bắt buộc, phân tích nguyên nhân và các các giải pháp khắc phục.
- Rà soát, thống kê, đánh giá lại lại hoạt động cấp cứu người bệnh.
- Xây dựng bộ thương hiệu nhận dạng bệnh viện, các khẩu hiệu chất lượng phù hợp với chuyên khoa. Tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu bệnh viện thông qua trang Web và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; hệ thống truyền thông tại bệnh viện.
- Tiếp tục duy trì cơ sở y tế “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” để nâng cao sự hài lòng của người dân. Thực hiện tốt quản lý chất thải y tế và quan trắc môi trường trong hoạt động khám chữa bệnh theo quy định, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
- Tăng cường công tác đào tạo liên tục cho viên chức chuyên môn y, dược theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
- Thực hiện tốt quản lý KCB BHYT; thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại bênh viện tiếp tục hỗ trợ cho các trạm y tế xã thực hiện quản lý và điều trị tăng huyết áp, tiểu đường theo nguyên lý y học gia đình.
- Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chú trọng các lĩnh vực cải cách TTHC trong khám bệnh, nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn của đơn vị như: quản lý văn bản chỉ đạo, quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin y tế, quản lý hồ sơ bệnh án; liên thông dữ liệu giữa các máy cận lâm sàng với phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.
- Nâng cao năng lực về chất lượng xét nghiệm; chuyên khoa sản nhi và dinh dưỡng - tiết chế; cải tiến chất lượng; Đặc biệt chú trọng đến việc tuyển cán bộ chuyên trách phụ trách hoạt động cải tiến chất lượng và dinh dưỡng – tiết chế trong bệnh viện.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra kiểm soát nhiễm khuẩn; việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán điều trị, chăm sóc - theo dõi và quy trình kỹ thuật chuyên môn.
- Triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới.
- Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra: Tổ chức hội thi tay nghề cán bộ, nhân viên y tế dưỡi 5 năm công tác; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ; nhân viên toàn bệnh viện, duy trì hoạt động 5S; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên toàn bệnh viện./.


 
Top