Ngày đăng tin: 23/04/2024 11:06:09 SA
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện Qúy I năm 2024
Ngày 04/4/2024, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 140/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện Quý 1/2024. Đoàn gồm 17 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 13/4/2024 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 15/4/2024, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 gnày 16/4/2024, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
I. Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện
1. Những kết quả đã đạt được
- Bệnh viện đã kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện, Tổ, Mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện, xây dựng quy chế hoạt động của hội đồng theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí nghiêm túc. Đã tuyển được nhân viên chuyên trách cho hoạt động quản lý chất lượng. 
- Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao; phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được đổi mới; cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc và vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh; đảm bảo an ninh trật tự; duy trì cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn; việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và các văn bản chỉ đạo của ngành kịp thời, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được chú trọng đặc biệt là các lĩnh vực cải cách TTHC quy trình khám bệnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức...
- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động an toàn người bệnh: báo cáo sự cố y khoa, Đảm bảo chính xác người bệnh, kiểm tra tuân thủ quy trình kỹ thuật, thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật...
- Bệnh viện có sơ đồ đầy đủ, chú thích rõ ràng.
- Phòng chờ khám bệnh đầy đủ các tiện nghi, các khoa có bố trí đủ bàn tiếp đón và có nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh.
- Có bảng kiểm tra an toàn phẫu thuật, thủ thuật.
- Phần mềm QLBV, hệ thống mạng của BV cơ bản hoạt động tốt, góp phần giảm sai sót, nhầm lẫn trong quá trình KCB. PM trích xuất được các báo cáo cơ bản.
- BV có sử dụng biện pháp cơ bản đảm bảo an toàn cho dữ liệu các máy tính là cài phần mềm diệt virut cho tất cả các máy tính.
- Cơ sở vật chất của đơn vị đã và đang được cải tạo, sửa chữa ngày càng khang trang, sạch đẹp để phục vụ người bệnh. Người bệnh được chăm sóc điều trị trong môi trường sạch sẽ, thân thiện, được cung cấp đầy đủ nước uống, vật dụng sinh hoạt, trang phục bệnh nhân và các thông tin cần thiết trong quá trình KCB; tổ chức nhiều hoạt động lấy người bệnh làm trung tâm để phục vụ; tiếp tục duy trì hoạt động 5S trong toàn bệnh viện, tạo môi trường sạch sẽ, gọn gàng, nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc người bệnh.
2. Nhược điểm
- Chưa có nhân lực chuyên trách công tác dinh dưỡng - tiết chế; tiêu chí dinh dưỡng - tiết chế còn ở mức thấp.
- Bệnh viện chưa tổ chức được làm việc theo ca/kíp tại Khoa Hồi sức cấp cứu do không đủ nhân lực.
- Hệ thống lan can chưa đạt yêu cầu phòng tránh trượt ngã.
- Chưa tổ chức triển khia được nhiều lớp tập huấn nâng cao tay nghề, hội thi tay nghề nhân viên y tế.
- Chưa triển khai thực hiện dịch vụ kỹ thuật mới.
- Chưa cập nhật phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật mới.
- Thu nhập tăng thêm của nhân viên y tế đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Cán bộ - viên chức – người lao động.
3. Khó khăn:
- Trang thiết bị y tế, nhà cửa của đơn vị mặc dù đã được đầu tư nhưng số lượng còn chưa nhiều, các thiết bị hiện đại kỹ thuật cao còn ít, đồng thời một số đã hư hỏng, xuống cấp theo thời gian chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật, khám chữa bệnh của người dân.
- Quá trình mua sắm thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm; sửa chữa, thay thế trang thiết bị gặp nhiều khó khăn về cơ chế và thời gian, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của đơn vị và quyền lợi của người bệnh.
- Sự bùng nổ hoạt động mạnh mẽ của các bệnh viện tư nhân với đa dạng cách hoạt động đã thu hút một lượng lớn bệnh nhân từ các bệnh viện công. Đây là khó khăn nhưng cũng là đòn bẩy thúc đẩy các bệnh viện công không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng để phục vụ người bệnh.
II. Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện trong quý II/2024:
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, viên chức của bệnh viện; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch đổi mới phong cách thái độ phục vụ gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật khám chữa bệnh và các văn bản chỉ đạo điều hành của Sở Y tế; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc; quản lý tốt cán bộ, viên chức bệnh viện hành nghề y dược tư nhân. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động.
- Rà soát, triển khai kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật năm 2024 và định hướng phát triển các năm tiếp theo; triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các trạm y tế xã.
- Thực hiện tốt các quy định về an toàn người bệnh và các giải pháp phòng ngừa sự cố y khoa, thực hiện tốt việc báo cáo sự cố y khoa tự nguyện và bắt buộc, phân tích nguyên nhân và các các giải pháp khắc phục.
- Rà soát, thống kê, đánh giá lại lại hoạt động cấp cứu người bệnh.
- Xây dựng bộ thương hiệu nhận dạng bệnh viện, các khẩu hiệu chất lượng phù hợp với chuyên khoa. Tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu bệnh viện thông qua trang Web và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; hệ thống truyền thông tại bệnh viện.
- Tiếp tục duy trì cơ sở y tế “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” để nâng cao sự hài lòng của người dân. Thực hiện tốt quản lý chất thải y tế và quan trắc môi trường trong hoạt động khám chữa bệnh theo quy định, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
- Tăng cường công tác đào tạo liên tục cho viên chức chuyên môn y, dược theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
- Thực hiện tốt quản lý KCB BHYT; thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại bênh viện tiếp tục hỗ trợ cho các trạm y tế xã thực hiện quản lý và điều trị tăng huyết áp, tiểu đường theo nguyên lý y học gia đình.
- Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chú trọng các lĩnh vực cải cách TTHC trong khám bệnh, nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn của đơn vị như: quản lý văn bản chỉ đạo, quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin y tế, quản lý hồ sơ bệnh án; liên thông dữ liệu giữa các máy cận lâm sàng với phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.
- Nâng cao năng lực về chất lượng xét nghiệm; chuyên khoa sản nhi và dinh dưỡng - tiết chế; cải tiến chất lượng; Đặc biệt chú trọng đến việc tuyển cán bộ chuyên trách phụ trách hoạt động cải tiến chất lượng và dinh dưỡng – tiết chế trong bệnh viện.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra kiểm soát nhiễm khuẩn; việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán điều trị, chăm sóc - theo dõi và quy trình kỹ thuật chuyên môn.
- Triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới.
- Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra: Tổ chức hội thi tay nghề cán bộ, nhân viên y tế dưỡi 5 năm công tác; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ; nhân viên toàn bệnh viện, duy trì hoạt động 5S; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên toàn bệnh viện./.

 
Top