Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: tự kiểm tra chất lượng 6 tháng đầu năm 2022
Ngày 11/7/2022, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 273/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022. Đoàn gồm 13 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 13/7/2022 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 14/7/2022, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h00 gày 14/7/2022, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.
Qua công tác kiểm tra, bệnh viện có các ưu điểm như sau:
- Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện hàng quý và báo cáo, công bố kết quả một cách công khai tới tất cả CBNV, người bệnh và người dân.
-  Chỉ dẫn đón tiếp người bệnh rõ ràng, hệ thống biển bảng trong đơn vị được bổ sung, sửa chữa, thay thế thường xuyên, đảm bảo phục vụ người bệnh theo tiêu chí: đầy đủ, dễ thấy, dễ hiểu.
- Hệ thống chuông báo gọi đầu giường cấp cứu và hệ thống báo động đỏ đã được lắp đặt, hoạt động cho thấy hiệu quả tốt.
- Cơ sở vật chất của đơn vị được cải tạo thường xuyên, đảm bảo tiêu chí “Xanh – Sạch – Đẹp” để phục vụ người bệnh. Bệnh viện triển khai, áp dụng phương pháp 5S vào mọi hoạt động của các khoa/ phòng/ bộ phận, nhờ đó mà khoa phòng làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng, các dụng cụ chăm sóc, cấp cứu người bệnh luôn trong tình trạng sẵn sàng để sử dụng, nhờ đó công tác chăm sóc, cấp cứu người bệnh cũng được cải tiến một cách đáng kể. 
- Hoạt động khảo sát người bệnh và nhân viên y tế được duy trì tốt. Theo định kỳ, hàng quý, Ban khảo sát  thực hiện khảo sát sự hài lòng và báo cáo kết quả khảo sát bằng cách truy nhập phần mềm Khảo sát hài lòng của Bộ Y tế. 
- Hoạt động dinh dưỡng tiết chế vẫn chưa tuyển được nhân viên chuyên trách, chưa cung cấp được suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân. 
- Chế độ tiền lương tăng thêm của NVYT  dù giảm những vẫn được duy trì, giúp ổn định đời sống của CBNV.
- Hệ thống quản lý sự cố của đơn vị hoạt động tốt, báo cáo, ghi nhận và phân tích các sự cố liên quan đến quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
- Đã xây dựng kế hoạch thi tay nghề NVYT. Đang trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch
Bên cạnh đó còn tồn tại các nhược điểm: 
 Chưa trển khai được dịch vị kỹ thuật mới.
- Chưa khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị.
- Chưa tổ chức tập huấn 5S, Tập huẫn ICD 10, ….
- Chưa cập nhật phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật mới
- Chưa có đề tài nghiên cứu khoa học nào hoàn thiện nộp  về Hội đồng Khoa học Kỹ thuật
- Năng lực dinh dưỡng tiết chế chưa được cải thiện

 
Top