Ngày đăng tin: 04/04/2022 9:25:50 SA
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2021
Ngày 31/12/2021, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thị xã Kỳ Anh ban hành Quyết định số 460/QĐ-BVĐKKA về việc thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021. Đoàn gồm 15 thành viên đã tiến hành họp vào ngày 04/01/2022 để chuẩn bị cho công tác tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 06/01/2022, Đoàn đã tiến hành tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Sau 1 ngày làm việc công tâm, nghiêm túc, vào lúc 15h30 cùng ngày, Đoàn đã tiến hành họp để các cá nhân trong đoàn báo cáo kết quả đánh giá của từng cá nhân theo nhiệm vụ đã được trưởng Đoàn phân công. Thư ký Đoàn đã tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo với trưởng Đoàn, Ban giám đốc bệnh viện cũng như công bố kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện với toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị cũng như toàn thể người bệnh, người dân được biết.Kết quả đạt 300 điểm/82 tiêu chí, trung bình: 3.65 đ
1. Đánh giá ưu điểm
Năm 2021, công tác cải tiến chất lượng luôn luôn được thực hiện song song với công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vừa nầng cao chất lượng bệnh viện, vừa đảm bảo bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh.
Hội đồng QLCL bệnh viện và Tổ CTCL bệnh viện trong năm 2021 hoạt động tích cực, đã xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng cho bệnh viện và hướng dẫn các nhân viên trong mạng lưới CTCL bệnh viện xây dựng được đề án và kế hoạch cải tiến chất lượng cho tất cả các khoa/ phòng trong đơn vị.
Hàng quý, đơn vị đều thành lập đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện để đánh giá công tác cải tiến chất lượng của đơn vị và báo cáo, công bố kết quả một cách công khai tới tất cả CBNV, người bệnh và người dân được biết. Đây là hoạt động giúp tìm ra các vấn đề tồn tại gốc rễ trong công tác cải tiến chất lượng và vạch ra kế hoạch cải tiến chất lượng trong các quý tiếp theo đồng thời khắc phục kịp thời các tồn tại đó.  
Các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, nâng cao sự hài lòng của người dân nổi bật tại đơn vị như:
  Cải cách hành chính: Tinh giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh.
  Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chuông báo gọi đầu giường cấp cứu và hệ thống báo động đỏ, đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, giúp phát huy hiệu quả tối đa của hệ thống báo động đỏ trong việc  tổ cấp cứu người bệnh.
  Cơ sở vật chất của đơn vị được cải tạo thường xuyên, bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên bệnh viện được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng, đảm bảo tiêu chí “Xanh – Sạch – Đẹp” để phục vụ người bệnh. Bệnh viện triển khai, áp dụng phương pháp 5S vào mọi hoạt động của các khoa/ phòng/ bộ phận. 
  Hoạt động khảo sát người bệnh và nhân viên y tế được duy trì tốt. Thực hiện báo cáo kết quả khảo sát bằng cách truy nhập phần mềm Khảo sát hài lòng theo quy định của Bộ Y tế. 
  Công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho NVYT được chú trọng. Các hội thi tay nghề nhân viên y tế được tổ chức hàng năm tạo nên không khí thi đua học tập, nâng cao năng lực chuyên môn của các nhân viên y tế, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.
  Chế độ tiền lương tăng thêm của NVYT tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn được duy trì, góp một phần hỗ trợ đời sống của CBNV.
  Hệ thống quản lý sự cố của đơn vị hoạt động tốt, báo cáo, ghi nhận và phân tích các sự cố liên quan đến quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
  Tăng cường truyền thông, quáng bá hình ảnh của bệnh viện qua Website, mạng xã hội. 
  Đưa khu khám, chữa bệnh theo yêu cầu vào hoạt động, hợp tác với các chuyên gia tuyến trên về khám, chữa bệnh để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân trên địa bàn
2. Những nhược điểm còn tồn tại
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng mặc dù đã được đơn vị chú trọng nhưng chưa đào tạo được đội ngũ cán bộ chuyên sâu theo từng lĩnh vực; Trình độ chính trị từ Trung cấp trở lên còn chiếm tỷ lệ thấp;
- Phát triển chuyên môn kỹ thuật gặp nhiều rào cản do chương trình học của các y bác sỹ thường xuyên bị gián đoạn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.Tuy đã triển khai được một số dịch vụ kỹ thuật mới nhưng chủ yếu là các DVKT cận lâm sàng, 
- Hoạt động dinh dưỡng tiết chế vẫn chưa tuyển được nhân viên chuyên trách, chưa cung cấp được suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân. 
- Bệnh viện chưa tổ chức được làm việc theo ca/kíp tại Khoa Hồi sức cấp cứu do không đủ nhân lực.
- Cơ sở hạ tầng của bệnh viện, do thời tiết, một số vị trí đã xuống cấp dù vẫn được duy tu, sửa chữa, thường xuyên.
- Lan can bệnh viện được xây dựng từ lâu, chiều cao không đáp ứng yêu cầu an toàn, phòng chống trượt ngã.
- Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị y tế gặp nhiều khó khăn do tăng giá vật tư, thiết bị thay thế và khó khăn trong quá trình di chuyển.

 
Top