Ngày đăng tin: 04/04/2022 9:20:51 SA
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 9 tháng năm 2021
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tổ chức tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 9 tháng năm 2021. Kết quả đạt 284 điểm/82 tiêu chí, bình quân 3.44đ
1. Những kết quả đã đạt được 
- Bệnh viện đã kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện, Tổ, Mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện, xây dựng quy chế hoạt động của hội đồng theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí nghiêm túc. Đã tuyển được nhân viên chuyên trách cho hoạt động quản lý chất lượng. 
- Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao; phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế được đổi mới; cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc và vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh; đảm bảo an ninh trật tự; duy trì cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn; việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và các văn bản chỉ đạo của ngành kịp thời, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được chú trọng đặc biệt là các lĩnh vực cải cách TTHC quy trình khám bệnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức...
_ Hội đồng khoa hoạc kỹ thuật và Hội đồng thuốc và điều trị đã xây dựng, cập nhân xong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, Hướng dẫn thực hiện quy trình kỹ thuật năm 2021.
- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động an toàn người bệnh: báo cáo sự cố y khoa, Đảm bảo chính xác người bệnh, kiểm tra tuân thủ quy trình kỹ thuật, thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật...
- Bệnh viện có sơ đồ đầy đủ, chú thích rõ ràng.
- Phòng chờ khám bệnh đầy đủ các tiện nghi, các khoa có bố trí đủ bàn tiếp đón và có nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh.
- Phần mềm QLBV, hệ thống mạng của BV cơ bản hoạt động tốt, góp phần giảm sai sót, nhầm lẫn trong quá trình KCB. PM trích xuất được các báo cáo cơ bản.
- Đã tổ chức hội thi sát hạch tay nghề cho nhân viên y tế dưới 5 năm công tác.
- Có 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp sơ sở trình Sở Y tế phê duyệt
- BV có sử dụng biện pháp cơ bản đảm bảo an toàn cho dữ liệu các máy tính là cài phần mềm diệt virut cho tất cả các máy tính.
- Cơ sở vật chất của đơn vị đã và đang được cải tạo, sửa chữa ngày càng khang trang, sạch đẹp để phục vụ người bệnh. Người bệnh được chăm sóc điều trị trong môi trường sạch sẽ, thân thiện, được cung cấp đầy đủ nước uống, vật dụng sinh hoạt, trang phục bệnh nhân và các thông tin cần thiết trong quá trình KCB; tổ chức nhiều hoạt động lấy người bệnh làm trung tâm để phục vụ; tiếp tục duy trì hoạt động 5S trong toàn bệnh viện, tạo môi trường sạch sẽ, gọn gàng, nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc người bệnh.
2. Nhược điểm
- Chưa có nhân lực chuyên trách công tác dinh dưỡng - tiết chế; tiêu chí dinh dưỡng - tiết chế còn ở mức thấp.
- Bệnh viện chưa tổ chức được làm việc theo ca/kíp tại Khoa Hồi sức cấp cứu do không đủ nhân lực.
- Tỷ lệ điều dưỡng trưởng, điều dưỡng viên, hộ sinh viên có trình độ đại học thấp và điều dưỡng chuyên khoa nhi còn thấp.
- Hệ thống lan can chưa đạt yêu cầu phòng tránh trượt ngã.
- Đơn vị đã làm hồ sơ đề nghị phê duyệt việc triển khai dịch vụ kỹ thuật mới nhưng chưa được Sở Y tế phê duyệt.
- Chưa cập nhật phác đồ điều trị và quy trình kỹ thuật.
3. Khó khăn:
- Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp nên các hoạt động liên quan đến phòng chống dịch bệnh chiếm rất nhiều thời gian, nhân lực và vật lực. Công tác phòng chống dịch được ưu tiên lên hàng đầu nên các hoạt động cải tiến chất lượng bị nhân tán nhân lực và vật lực. 
Top