Ngày đăng tin: 10/07/2024 3:37:48 CH
Đề nghị gửi thư báo giá mua sắm hệ thống xếp hàng tự động
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh. Để có căn cứ mua sắm hệ thống xếp hàng tự động năm 2024 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đã gửi thư báo giá số 310/TM-BVĐKKA ngày 22/5/2024, về việc đề nghị gửi thư báo giá mua sắm hệ thống xếp hàng tự động, đến tại thời điểm này đơn vị vẫn chưa chọn được hệ thống nào đáp ứng với phần mềm quản lý bệnh viện (His) của đơn vị đang sử dụng, nay đơn vị kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 12/7/2024. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./. Trân trọng cảm ơn!
 
Top