Lượt Xem: 608    Ngày Đăng tin: 20/08/2021 4:38:59 CH
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2021
Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2021
 
Top