Lượt Xem: 744    Ngày Đăng tin: 24/09/2021 11:17:14 SA
Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức y tế năm 2021
Thực hiện Công văn số 1977/SYT-TCC ngày 15/6/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021; Kế hoạch số 273/KH-BVĐK ngày 23/6/2021của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 (Hình thức xét tuyển); Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-SYT ngày 22/9/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức;
  Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo kết quả tuyển dụng viên chức y tế năm 2021cụ thể như sau:
1. Danh sách kết quả tuyển dụng viên chức: 45 người (có danh sách kèm theo)
2. Danh sách kết quả trúng tuyển viên chức: 22 người (có danh sách kèm theo)
3. Kết quả tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế, Website Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh và gửi thông báo đến người trúng tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển người trúng tuyển phải đến Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có địa chỉ tại Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp./.
Danh sách cụ thể xem dưới đây. 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức y tế năm 2021
 
Top