Ngày đăng tin: 12/06/2024 7:38:37 SA
Đề nghị gửi thư báo giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế hóa chất, sinh phẩm sử dụng năm 2024-2025 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. Với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Số điện thoại liên hệ: 0946036999 Phó trưởng khoa Dược: Trương Công Long
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Gửi file mềm về email: phongvtbvdkka@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa.
- Gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế hóa chất, sinh phẩm sử dụng năm 2024-2025 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (phụ lục 01 kèm theo):
2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu giao đủ hàng hóa và xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu và chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục đính kèm Công văn này.
 

Phụ lục đính kèm tải về tại đây
Bản ký
 
Top