Ngày đăng tin: 24/05/2024 9:57:47 SA
Đề nghị gửi thư báo giá thiết bị y tế
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Gửi file scan và file word hoặc excel về email: phongvtbvdkka@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 05 tháng 6 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho  thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).
STT Danh mục thiết bị Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật Số lượng Đơn vị tính
1 Máy siêu âm tổng quát tim mạch Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này 01 Cái
2 Máy siêu âm xách tay Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này 01 Cái
3 Bảng thử thị lực điện tử Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này 01 Cái
4 Máy điện tim Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này 01 Cái
5 Máy đo chức năng hô hấp Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này 01 Cái
6 Bơm tiêm điện Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này 05 Cái
7 Bơm tiêm điện giảm đau PCA Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này 01 Cái
  Tổng cộng: 07 khoản    
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho nhà thầu 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng được ký kết và có hiệu lực. Sau khi nhà thầu hoàn thành các công việc và thoả thuận theo hợp đồng và Chủ đầu tư nhận được đầy đủ các hồ sơ chứng từ, tài liệu liên quan, Chủ đầu tư sẽ thanh toán số tiền phải trả còn lại.
5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục 2 đính kèm Công văn này.

Phụ lục đính kèm tải về tại đây

Bản ký
 
Top