Ngày đăng tin: 24/05/2024 2:05:57 CH
Đề nghị gửi thư báo giá mua sắm các loại bộ lưu điện năm 2024
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh. Để có căn cứ mua sắm các loại bộ lưu điện năm 2024 sử dụng cho các loại máy xét nghiệm và x quang phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 26/5/2024. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./. Trân trọng cảm ơn!
 
Top