Ngày đăng tin: 04/06/2024 5:03:05 CH
Đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu mua sắm VTYT, HC-SP.
Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn đấu thầu Căn cứ kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh gồm 02 gói thầu: - Gói số 01: Mua sắm vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2024 – 2025, gồm 189 mặt hàng với giá trị: 3.786.538.195 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu năm trăm ba mươi tám nghìn một trăm chín mươi lăm đồng.). - Gói số 02: Mua sắm hóa chất – sinh phẩm sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2024 – 2025, gồm 174 mặt hàng giá trị: 7.631.020.998 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm ba mươi mốt triệu không trăm hai nghìn chín trăm chín mươi tám đồng). Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn đấu thầu đối với các gói thầu nêu trên, kính đề nghị các đơn vị tư vấn có năng lực, gửi báo giá kèm theo hồ sơ năng lực với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Trương Công Long, Phó trưởng khoa Dược, Số điện thoại liên hệ: 0946.036.999
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Gửi file mềm về email: phongvtbvdkka@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày    07 tháng 6 năm 2024.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày từ ngày đơn vị gửi báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục yêu cầu tư vấn:
- Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
- Tư vần thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
2. Hồ sơ báo giá gồm:
+ Bản báo giá dịch vụ tư vấn
+ Hồ sơ năng lực công ty
3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết.
Trân trọng cảm ơn!
 
Phụ lục đính kèm tải về tại đây

Bản ký
 
Top