Ngày đăng tin: 29/05/2024 4:32:11 CH
Đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu mua sắm thuốc chữa bệnh
Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn đấu thầu Căn cứ kế hoạch đấu thầu mua sắm thuốc chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh gồm 3 gói thầu: - Gói số 01: Gói thầu thuốc generic, gồm 16 mặt hàng với giá trị: 375.490.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). - Gói số 02: Gói thầu dược liệu, gồm 09 mặt hàng với giá trị: 81.389.250 đồng (Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu ba trăm tám mươi chín nghìn hai trăm năm mươi đồng). - Gói số 03: Gói thầu vị thuốc cổ truyền, gồm 63 mặt hàng giá trị: 1.160.854.090 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi triệu tám trăm năm mươi tư nghìn không trăm chín mươi đồng). Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn đấu thầu đối với các gói thầu nêu trên, kính đề nghị các đơn vị tư vấn có năng lực, gửi báo giá kèm theo hồ sơ năng lực với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Lê Hồng Thủy, Trưởng khoa Dược, Số điện thoại liên hệ: 0988.964.519
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Gửi file mềm về email: phongvtbvdkka@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày    31 tháng 5 năm 2024.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày từ ngày đơn vị gửi báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục yêu cầu tư vấn:
- Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
- Tư vần thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
2. Hồ sơ báo giá gồm:
+ Bản báo giá dịch vụ tư vấn
+ Hồ sơ năng lực công ty
3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết.
Trân trọng cảm ơn!
 
Phụ lục đính kèm tải về tại đây

Bản ký
 
Top