Ngày đăng tin: 04/06/2024 2:54:41 CH
Đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ sửa chữa, bão dưỡng máy chụp X-quang Shimadzu, model: UD150L-40E
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưởng máy chụp Xquang tổng hợp UD150L-40E, hãng sản xuất: Shimadzu - Nhật Bản với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Nhận qua email: phongvtbvdkka@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 07 tháng 6 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục dịch vụ sửa chữa máy chụp Xquang tổng hợp UD150L-40E, hãng sản xuất: Shimadzu - Nhật Bản cụ thể như sau:
STT Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tính
I Kiểm tra, bảo dưỡng đèn X-Quang (Dưới bàn và trên bàn) 01  
1  Kiểm tra ống chuẩn trực    
2  Kiểm tra các tiêu điểm của đèn    
3 3 Kiểm tra bàn chiếu điện    
4 Kiểm tra ống chuẩn trực dưới bàn, kiểm tra sự hoạt động trơn tru của cửa chắn sáng.    
II Kiểm tra bóng trên bàn 01  
1 Kiểm tra chức năng các khóa.    
2 Kiểm tra cáp đối trọng và các kẹp    
3 Kiểm tra giá đệm    
III Kiểm tra trên bàn X-Quang. 01  
1 Kiểm tra bàn chiếu điện    
2 Kiểm tra trụ đỡ và bề mặt trụ    
3 Kiểm tra cáp đối trọng    
4 Kiểm tra chức năng các thiết bị an toàn và phanh điện từ    
5 Kiểm tra bộ lọc tia, khay cassette    
6 Kiểm tra trên bàn X-Quang.    
IV  Sửa chữa bóng phát tia và kiểm tra 01  
1 Thay thế bộ phận lõi thuỷ tinh chân không bị hỏng,    
2 Nạp lại dầu làm mát phía trong vỏ bóng.    
3 Cài đặt lại thông số phát tia cho máy sau khi sửa chữa bóng X-Quang.    
4 Kiểm tra việc phát tia (mA,KV đỉnh,thời gian)    
5 Kiểm tra bộ phận chiếu (KV đỉnh,mA)    
- Chi phí trên được tính và kết cấu bao gồm chi phí đi lại, nhân công, thuế và hoàn thành lắp đặt nghiệm thu vận hành sau sửa chữa bão dưỡng.
2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian dự kiến hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục đính kèm Công văn này.

Phụ lục đính kèm tải về tại đây

Bản ký
 
Top