Ngày đăng tin: 27/05/2024 2:45:17 CH
Đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ bảo dưỡng, thay thế vật tư, vật liệu cho hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê dịch vụ bảo dưỡng, thay thế vật tư, vật liệu cho hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Nhận qua email: phongvtbvdkka@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h ngày 05 tháng 06 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục dịch vụ bảo dưỡng, thay thế vật tư, vật liệu cho hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo cụ thể như sau:
STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng Đơn vị tính
1 Dịch vụ bảo dưỡng, thay thế vật tư, vật liệu cho hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo - Bảo dưỡng thay thế vật tư, vật liệu cho hệ thống RO chạy thận nhân tạo bao gồm:
+ Lõi lọc 5 µc: 5 cái
+ Lõi lọc 0.2 µc: 2 cái
+ Than hoạt tính norit: 150 lít
+ Hạt trao đổi Cation: 150 lít
+ Vật liệu lọc đa năng: 100 kg
+ Bộ điều khiển tự động hoàn nguyên: 03 bộ
+ Thay thế đường ống, van cũ hỏng, xử lý hụt nước, trào nước
+ Ngâm rửa xử lý vi khuẩn màng lọc RO
+ Chi phí xét nghiệm các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, nội độc tố vi khuẩn (endotoxin) của nước lọc RO theo tiêu chuẩn AAMI
01 Hệ thống
  Tổng cộng: 01 khoản    
2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian dự kiến hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục đính kèm Công văn này.
 
Phụ lục đính kèm tải về tại đây

Bản ký
 
Top