Ngày đăng tin: 11/06/2024 7:12:03 SA
Công văn Gia hạn thời gian nhận thư báo giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, Tư vần thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTYT, HC-SP.
Kính gửi: Các đơn vị Tư vấn đấu thầu Căn cứ Công văn số 345/BVĐKKA-KD ngày 04/6/2024 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh về việc đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, tư vần thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm VTYT, HC-SP. Do đã hết thời gian tiếp nhận báo giá nhưng không có đơn vị nào tham gia báo giá, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh xin thông báo: Gia hạn thời gian tiếp nhận báo giá đến hết ngày 11/6/2024. (Thông tin yêu cầu báo giá và nội dung yêu cầu báo giá căn cứ Công văn 345/BVĐKKA-KD) Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. Trân trọng cảm ơn!
 
Top