Ngày đăng tin: 22/09/2022 4:45:43 CH
BVĐK thị xã Kỳ Anh: thông báo mời báo giá thuốc
BVĐk thị xã Kỳ Anh đang có nhu cầu mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các công ty có đủ năng lực, quan tâm tham gia báo giá thuốc theo thông báo này.
 
Top