BVĐK THỊ XÃ KỲ ANH: THÔNG BÁO GỬI THƯ BÁO GIÁ CÁC TRANG THIẾT BỊ
Để có căn cứ mua sắm các trang thiết bị y tế năm 2021, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp trang thiết bị gửi đề nghị báo giá về cho bệnh viện.
 
Top