Ngày đăng tin: 21/10/2022 11:21:36 SA
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công thanh lý
Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-BVĐKKA ngày 17/10/2022 của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh về việc phê duyệt giá khởi điểm đối với các tài sản đấu giá tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh; Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá tài sản công thanh lý như sau:

 
Top