Lượt Xem: 192    Ngày Đăng tin: 19/08/2021 4:41:38 CH
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: thông báo về việc gửi thư báo giá trang thiết bị y tế
Để có căn cứ mua sắm các trang thiết bị y tế năm 2021, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp trang thiết bị gửi đề nghị báo giá về cho bệnh viện.
 
Top