Ngày đăng tin: 21/10/2022 10:09:26 SA
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: thông báo Đề nghị gửi thư báo giá trang thiết bị y tế
Để có căn cứ mua sắm trang thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp trang thiết bị theo nội dung Công văn gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh.

 
Top