Lượt Xem: 168    Ngày Đăng tin: 26/01/2021 4:34:51 CH
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày 15/01/2021, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021”. BSCKII Phan Thị Xuân Liễu, Bí thư Đảng ủy,giám đốc bệnh viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn và toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện.
          Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Thị Xuân Liễu, đồng chí Thái Phong Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2021. Báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cùng các kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng đảng; công tác tổ chức - cán bộ...Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do đồng chí Phan Thị Xuân Liễu trình bày. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, năm 2020, Đảng bộ bệnh viện đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Qua các bài tham luận cho thấy, các chi bộ trực thuộc đều được lãnh đạo toàn diện, từng bước phát triển, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động khám chữa bệnh. Toàn Đảng bộ có sự thông suốt về tư tưởng, đường lối lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện công việc với trách nhiệm cao nhất, có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ mọi người. Đảng bộ cũng đã xây dựng và lãnh đạo được các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị đoàn kết, tập hợp được sức mạnh tập thể, chung tay góp sức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung.

Đánh giá chung năm 2020, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, có chất lượng và hiệu quả, trong đó nhiều nội dung về công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển đảng viên… đặc biệt sự lãnh đạo của BGĐ đối với các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
         Tại Hội nghị BH đảng ủy đã trao khen thưởng cho chi bộ Ngoại-Sản-3CK và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.
      
      
        Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Phan Thị Xuân Liễu nhấn mạnh: trong thời gian tới, Đảng bộ bệnh viện cần nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân, tập hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ cấp trên và Sở y tế giao phó./.

 
Top