Ngày đăng tin: 10/11/2023 10:53:36 SA
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: đề nghị gửi thư báo giá vật tư, phụ kiện thay thế, nâng cấp hệ thống báo động đỏ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư, phụ kiện thay thế, nâng cấp hệ thống báo động đỏ với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Nhận qua email: phongvtbvdkka@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 09 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 19 tháng 11 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục vật tư, phụ kiện thay thế, nâng cấp hệ thống báo động đỏ.
STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật  Số lượng Đơn vị tính
1 Bộ chuyển đổi nguồn điện Mô tả chi tiết trong phụ lục kèm theo Công văn này 14 Chiếc
2 Nút chuông Mô tả chi tiết trong phụ lục kèm theo Công văn này 11 Chiếc
3 Kích sóng Mô tả chi tiết trong phụ lục kèm theo Công văn này 3 Chiếc
4 Bộ chia nguồn Mô tả chi tiết trong phụ lục kèm theo Công văn này 14 Chiếc
5 Bảng composit Mô tả chi tiết trong phụ lục kèm theo Công văn này 14 Chiếc
6 Dây điện Mô tả chi tiết trong phụ lục kèm theo Công văn này 15 m
7 Nguồn 12V Mô tả chi tiết trong phụ lục kèm theo Công văn này 14 Chiếc
  Tổng cộng: 07 khoản    
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán:
Sau khi Nhà thầu hoàn thành các công việc, thoả thuận theo hợp đồng và Chủ đầu tư nhận được đầy đủ các hồ sơ liên quan, Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% số tiền phải trả ghi trong Hợp đồng.
5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục kèm theo Công văn này.


Phụ lục đính kèm 

Bản ký
 
Top