Ngày đăng tin: 06/01/2023 2:23:40 CH
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: đề nghị gửi thư báo giá Vắc xin
Để có căn cứ xây đựng giá mua sắm vắc xin tiêm chủng dịch vụ, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vắc xin, theo phụ lục 01 đính kèm công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hung Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 12 tháng 01 năm 2023. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm công văn này. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. Trân trọng cảm ơn!
 
Top