Ngày đăng tin: 14/12/2022 10:40:17 SA
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Đề nghị gửi thư báo giá Khí y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh
Để có căn cứ mua sắm khí y tế, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp khí y tế theo phụ lục của công văn đính kèm, gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hòa, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh hà Tĩnh.
 
Top