Ngày đăng tin: 02/02/2023 10:14:21 SA
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Đề nghị gửi thư báo giá cột sắc ký sử dụng cho máy phân tích HbA1c
Để có căn cứ xây dựng giá mua sắm vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế, công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hung Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 07 tháng 02 năm 2023. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm công văn này. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./. Trân trọng cảm ơn!
 
Top