Ngày đăng tin: 20/12/2022 4:47:41 CH
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh: Đề nghị gửi thư báo giá chương trình ngoại kiểm máy sinh hóa và máy đông máu
Để có căn cứ mua sắm hóa chất ngoại kiểm máy sinh hóa và máy đông máu, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất ngoại kiểm, theo phụ lục 01 đính kèm công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 20 tháng 12 năm 2022. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm công văn này. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. Trân trọng cảm ơn!
 
Top