Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau
Ha Tinh City general hospital
Địa chỉ: 456 Hai Thuong Lan Ong street, Ha Tinh city, Vietnam
Điện thoại: +84(0)393.855.120
Email: contact@bvdktphatinh.org.vn
Hotline: 0913.294.590
Top