Lượt Xem: 95    Ngày Đăng tin: 02/12/2021 3:14:33 CH
Thông báo về việc hoàn trả lệ phí tuyển dụng viên chức (Các thí sinh đã đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017, 2019, 2020 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)
Thực hiện Công văn số 4608/SYT-TCCB ngày 26/11/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc hoàn trả lệ phí xét tuyển viên chức theo Kết luận số 355/KL-TTBNV ngày 11/8/2021 của Thanh tra Bộ Nội vụ tại tỉnh Hà Tĩnh;
          Để thực hiện đúng quy trình tuyển dụng viên chức trong đó có nội dung thu phí tuyển dụng theo Thông tư 228/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ứng dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo:
1. Hoàn trả lệ phí xét tuyển cho các thí sinh đã nộp lệ phí tuyển dụng viên chức năm 2017, 2019, 2020 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh;
2. Lý do hoàn trả:
Tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư 228/2016/ TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định người nộp phí là “Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư này”. Trong khi đó Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, vì vậy hoàn trả lại tiền cho các thí sinh đã nộp.
3. Hình thức hoàn trả:
+ Thông báo công khai nội dung hoàn trả đăng trên Website bệnh viện:   http://bvdktxkyanh.com
+ Thư ký hội đồng tuyển dụng liên hệ với các thí sinh qua số điện thoại đăng ký trên phiếu đăng ký dự tuyển;
+ Thí sinh đến nhận tiền trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán bệnh viện hoặc gửi số tài khoản để phòng Tài chính kế toán xác minh sau đó chuyển tiền hoàn trả lại cho thí sinh theo quy định.
4. Thời gian hoàn trả: Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 31/12/2021./.

 
Top