Thông báo đề nghị gửi thư báo giá, hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy phân tích HbA1c.
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hóa chất xét nghiệm. Để có căn cứ xây dựng giá mua sắm hóa chất xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất xét nghiệm, theo phụ lục 01 đính kèm công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 18 tháng 03 năm 2023. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm công văn này. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. Trân trọng cảm ơn!
 
Top